1. 1. - 31. 8. 2023 | "Dárcovský přebor - 4,5 dl pro život 2023"

O projektu

Krve dárců je zapotřebí neustále, proto se statutární město Brno, zastoupené Odborem zdraví Magistrátu města Brna, rozhodlo uspořádat další motivační akci na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek v rámci kampaně „Darujme krev pro Brno“.

Tato motivační akce nazvaná „Dárcovský přebor – 4,5 dl pro život 2023“ byla určena všem dárcům, kteří v době od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 absolvovali bezpříspěvkový odběr krve nebo některé z krevních složek v jednom z brněnských k tomu určených odběrových míst – Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno nebo Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Proč tato akce?

Nejde nám samozřejmě o to, abychom našli „přeborníka“ s největším počtem registrovaných odběrů. To ostatně ani není možné, neboť vzhledem k doporučeným intervalům mezi jednotlivými odběry (ženy 4 měsíce, muži 3 měsíce) mohly ženy v termínu naší akce absolvovat maximálně 2, muži pak maximálně 3 odběry krve. V případě krevních složek jsou tyto intervaly kratší (14 dní, resp. 1 měsíc – v závislosti na typu odběru), ani tady tak nebyl počet odběrů neomezený (14, resp. 7 odběrů).

Hlavním účelem a smyslem naší motivační akce bylo povzbudit stávající dárce a podpořit dosud váhající potenciální prvodárce v jejich rozhodnutí darovat svoji krev.

Jak se zapojit?

Zájemci o účast v přeboru se mohli registrovat do některé ze tří skupin – I. Veřejnosprávní sektor, II. Vysokoškolský sektor, III. Ostatní veřejnost, a to v rámci dvou kategorií: kategorie A. Bezpříspěvkový dárce krve a kategorie B. Bezpříspěvkový dárce některé z krevních složek. V kategorii A. je zde navíc možnost registrovat se do přeboru i ve skupině IV. Prvodárce.

Výherci a výhry

Šanci na výhru měli všichni registrovaní účastníci stejnou, protože výherci dárcovského přeboru byli stejně jako v minulém ročníku přeboru vylosováni.

Pro vylosované výherce pak máme připraveno celkem 90 dárkových poukazů Starez-Sport v ceně 500 Kč (45 dárkových poukazů pro registrované bezpříspěvkové dárce krve a 45 dárkových poukazů pro registrované bezpříspěvkové dárce některé z krevních složek) a 10 dárkových poukazů Starez-Sport v ceně 1.000 Kč (pro prvodárce).

Losování

Výherci naší motivační akce byli vylosováni v úterý 19. září 2023 JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, MUDr. Dagmar Seidlovou, členkou Zastupitelstva města Brna pověřenou plněním úkolů v oblasti zdravotnictví, MUDr. Hanou Lejdarovou, primářkou Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno, a MUDr. Jarmilou Celerovou, primářkou Transfuzního oddělení FN u sv. Anny v Brně.

Více o losování výherců včetně fotodokumentace naleznete na tomto odkaze.

DĚKUJEME, ŽE DARUJETE! DĚKUJEME, ŽE JDETE PŘÍKLADEM!

Partneři Dárcovského přeboru: