19. 9. 2023 | "Dárcovský přebor - 4,5 dl pro život 2023" - Vylosování výherců

Ukončení registrace

Registrace do motivační akce „Dárcovský přebor – 4,5 dl pro život 2023“ pořádané statutárním městem Brnem byla dne 31. srpna 2023 ukončena.

Děkujeme všem, kteří se do naší soutěže registrovali, za jejich ochotu podělit se o tekutinu nejcennější (nebo o některou z jejích složek) i nezištnost, s jakou tak činili.

Losování výherců

Přestože si naše díky i naši vděčnost zaslouží všichni bezpříspěvkoví dárci ať už krve nebo některé z jejích složek, byli v úterý 19. září 2023 v Salonku primátorky v souladu s pravidly vylosováni výherci v jednotlivých kategoriích.

Losující

Výherce v Kategorii A. Bezpříspěvkový dárce krve – Veřejnosprávní sektor a výherce v Kategorii B. Bezpříspěvkový dárce některé z krevních složek – Veřejnosprávní sektor vylosovala JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
Výherce v Kategorii A. Bezpříspěvkový dárce krve – Vysokoškolský sektor a výherce v Kategorii B. Bezpříspěvkový dárce některé z krevních složek – Vysokoškolský sektor vylosovala MUDr. Hana Lejdarová, primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.
Výherce v Kategorii A. Bezpříspěvkový dárce krve – Ostatní veřejnost a výherce v Kategorii B. Bezpříspěvkový dárce některé z krevních složek – Ostatní veřejnost vylosovala MUDr. Jarmila Celerová, primářka Transfuzního oddělení FN u sv. Anny v Brně.
Výherce v Kategorii A. Bezpříspěvkový dárce krve – Prvodárce vylosovala MUDr. Dagmar Seidlová, členka Zastupitelstva města Brna pověřená plněním úkolů v oblasti zdravotnictví.

Předání výher

Vylosovaní výherci budou kontaktováni na e-mailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři, a budou vyzváni k vyzvednutí své výhry.

Patříte mezi šťastné výherce naší motivační akce i Vy?

DĚKUJEME, ŽE JSTE DAROVALI. DĚKUJEME, ŽE JSTE ŠLI PŘÍKLADEM!

Fotogalerie