Benefity pro dárce krve

Statutární město Brno si velice váží obětavosti a nezištnosti našich brněnských spoluobčanů – bezpříspěvkových dárců krve, kteří se neváhají podělit o nejcennější tekutinu s těmi, kdo to potřebují, a pomoci tak zachraňovat nejenom jejich ohrožené zdraví, ale v případech nejvyšší potřeby i jejich životy.

Proto bylo vedením města rozhodnuto, že bezpříspěvkovým dárcům krve s trvalým bydliště v Brně, kteří dosáhnou některého z významných jubilejních počtů bezpříspěvkových odběrů krve, za který budou oceněni Českým červeným křížem buď zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského (za 40 odběrů), zlatým křížem ČČK 3., 2., resp. 1. třídy (za 80, 120, resp. 160 odběrů) nebo plaketou ČČK Dar krve – dar života (za 250 odběrů), město Brno předá jako vyjádření svého poděkování mimo rámec ocenění Českým červeným křížem i vlastní městské benefity.

Držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (40 bezpříspěvkových odběrů) obdrží dárkový poukaz STAREZ-SPORT v ceně 500 Kč.

Držitelé zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 bezpříspěvkových odběrů) obdrží dárkový poukaz na roční šalinkartu v ceně 4.750 Kč a dárkový poukaz STAREZ-SPORT v ceně 500 Kč.

Držitelé zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 bezpříspěvkových odběrů) obdrží dárkový poukaz na roční šalinkartu v ceně 4.750 Kč a dárkový poukaz STAREZ-SPORT v ceně 1.000 Kč.

Držitelé zlatého kříže ČČK 1. třídy (160 bezpříspěvkových odběrů) obdrží dárkový poukaz na roční šalinkartu v ceně 4.750 Kč a dárkový poukaz STAREZ-SPORT v ceně 1.500 Kč.

Držitelé plakety ČČK Dar krve–dar života (250 bezpříspěvkových odběrů) obdrží dárkový poukaz na roční šalinkartu v ceně 4.750 Kč, dárkový poukaz STAREZ-SPORT v ceně 2.000 Kč a knihu fotografií Adama Ondry AO Photo Book s vlastnoručním podpisem tohoto výjimečného brněnského sportovce.

DĚKUJEME, ŽE DARUJETE. DĚKUJEME, ŽE JDETE PŘÍKLADEM!

Benefity města Brna: